3มิติ การตลาด

3มิติ การตลาด

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
มิติที่ 1 คือ การซื้อ การขาย การไปตลาดเพื่อไปซื้อไปขายสินค้า ในฐานะผู้ประกอบการ หรือในฐานะผู้บริโภคก็ตาม เพราะการตลาดคือการตอบสนอง…
Read More
การจัดโปรโมชั่น

การจัดโปรโมชั่น

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การจะขายสินค้าให้ประสบผลสำเร็จเราต้องมีการทำโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสริมกับการขายเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านของคุณได้…
Read More
การผลิตสินค้า หมายถึง

การผลิตสินค้า หมายถึง

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การผลิต หมายถึงการนำปัจจัยการผลิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมผสานกันให้เกิดสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (เพิ่มเติม…
Read More
แบรนด์สินค้าคืออะไร?

แบรนด์สินค้าคืออะไร?

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ในยุคนี้ ใครต่อใครก็พากันกล่าวถึง "การสร้างแบรนด์" (Brand Building) กันจนกลายเป็นแฟชั่น เอะอะก็พูดถึงความสำคัญในการสร้างแบรนด์กันไ…
Read More
เทคนิคเพิ่มยอดขายง่ายๆ ด้วยตัวเรา

เทคนิคเพิ่มยอดขายง่ายๆ ด้วยตัวเรา

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมค่ะว่า อินเตอร์เน็ตมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนมากขึ้นทุกวัน จากผลสำรวจเราพบว่าแทบทุกบ้านสามารถเข…
Read More
10 ข้อเพื่อฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์

10 ข้อเพื่อฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ใช้ความคิดตลอดเวลา   โดยตั้งคำถามและหาเหตุผลในคำตอบ ฝึกการคิดอย่างรอบด้าน ไม่ยึดติดแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเพียงด้านเดียว สลัดความคิดคร…
Read More
การเดาใจลูกค้าว่าคิดอะไร ต้องการอะไร

การเดาใจลูกค้าว่าคิดอะไร ต้องการอะไร

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ความต้องการเป็นลบ เป็นสถานการณ์ที่ไม่ชอบผลิตภัณฑ์ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นั้น หน้าที่ของนักการตลาดก…
Read More
การหาเงินด้วยการขายสินค้า ให้ได้ใจลูกค้า

การหาเงินด้วยการขายสินค้า ให้ได้ใจลูกค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
เงิน ทุกคนอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น นี่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมโยงสินค้าและบริการของคุณเข้ากับการหาเงินหรื…
Read More
เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ความกลัวนำไปสู่ข้อแก้ตัวที่จะไม่ขาย ขณะที่ความกลัวของคุณเพิ่มมากขึ้น คุณควรจะหาเหตุผลมาอธิบายในพฤติกรรมที่ไม่ออกไปขาย คุณจะสรรหาข้…
Read More