การเดาใจลูกค้าว่าคิดอะไร ต้องการอะไร

การเดาใจลูกค้าว่าคิดอะไร ต้องการอะไร

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ความต้องการเป็นลบ เป็นสถานการณ์ที่ไม่ชอบผลิตภัณฑ์ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นั้น หน้าที่ของนักการตลาดก…
Read More
การขายกับธุรกิจ SMEs

การขายกับธุรกิจ SMEs

กลยุทธ์ทางการตลาด
การสร้างงานใหม่ ธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นธุรกิจที่สร้างงานใหม่เพราะ เป็นการริเริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ทำธุรกิจของผู้ประกอบการ จึงถือได้…
Read More
10 ข้อ กลยุทธ์การชิงชัยในการขาย

10 ข้อ กลยุทธ์การชิงชัยในการขาย

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
กลยุทธ์การชิงชัยในการขายเพื่อจะนำมาใช้ในการชิงแชมป์ ก้าวสู่ความสำเร็จมีดังนี้ ต้องว่องไว กลยุทธ์การชิงชัยของนักขายต้องมีจุดมุ่งหมา…
Read More
การขายแบบสร้างสรรค์

การขายแบบสร้างสรรค์

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ในการเสนอขายแบบสร้างสรรค์นักขายจะต้องมีเอกลักษณ์ทีต้องมอง ดูความแตกต่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าทั้งในเรื่องของสินค้าและบริการ ซึ…
Read More