หลักการทำงานที่ดีด้วย สูตร 6 ส.

หลักการทำงานที่ดีด้วย สูตร 6 ส.

กลยุทธ์ทางการตลาด
สูตร 6 ส. เพื่อการทำงานที่ดีและต่อเนื่อง สม่ำเสมอ คือความส่ำเสมอและความมีสมาธิในการทำงาน ความสม่ำเสมอในการเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย …
Read More