สร้างโอกาสทางการตลาด ด้วยสูตร 4ท

สร้างโอกาสทางการตลาด ด้วยสูตร 4ท

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
4ท  5ย และ 6ส  เพื่อการขายแบบมืออาชีพ บ้านที่แข็งแรงขึ้นอยู่กับรากฐานและเค้าโครงที่แน่นหนาแข็งแรง นักขายที่เรียกว่ามืออาชีพนั้นแน่…
Read More