สร้างโอกาสธุรกิจ

สร้างโอกาสธุรกิจ

กลยุทธ์ทางการตลาด
การที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้นั้นคือ การเริ่มสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับตัวเอง การมองไปที่ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ว่ามีข้อดีและข้อเสี…
Read More
นักธุรกิจสำเร็จได้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้

นักธุรกิจสำเร็จได้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
กลยุทธ์ที่ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 8p คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  (Product Strategy) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ขั…
Read More