อาชีพพนักงานขาย

อาชีพพนักงานขาย

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
อาชีพพนักงานขาย ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความอิสระในการทำงานสูง แต่ก็มีความกดดันและความเครียดสูงเช่นกัน เพราะพนักงานขาย ต้องทำยอดข…
Read More
จงขายผลประโยชน์ของสินค้ามากกว่าขายสินค้า

จงขายผลประโยชน์ของสินค้ามากกว่าขายสินค้า

กลยุทธ์ทางการตลาด
สำหรับผลประโยชน์ของสินค้านั้นนักขายสามารถที่จะพูดได้บ่อยๆ ในการขายดังนี้ ประหยัด เช่น เวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ เช่น ช่วยทำก…
Read More
10 ข้อ เพื่อการขายที่ประสบความสำเร็จ

10 ข้อ เพื่อการขายที่ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
เวลาที่เราไปใช้บริการสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เราในฐานะเป็นผู้ใช้บริการ ไม่ปรารถนาที่จะเห็นพฤติกรรมการใช้บริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่…
Read More