สร้างโอกาสธุรกิจ

สร้างโอกาสธุรกิจ

กลยุทธ์ทางการตลาด
การที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้นั้นคือ การเริ่มสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับตัวเอง การมองไปที่ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ว่ามีข้อดีและข้อเสี…
Read More
การผลิตสินค้า หมายถึง

การผลิตสินค้า หมายถึง

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การผลิต หมายถึงการนำปัจจัยการผลิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมผสานกันให้เกิดสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (เพิ่มเติม…
Read More
ทำธุรกิจสปายังไงให้ประสบผลสำเร็จ

ทำธุรกิจสปายังไงให้ประสบผลสำเร็จ

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
“ธุรกิจสปาคือ ธุรกิจที่เปิดการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพเป็นหลัก เน้นปรับความสมดุลของร่า…
Read More
แบรนด์สินค้าคืออะไร?

แบรนด์สินค้าคืออะไร?

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ในยุคนี้ ใครต่อใครก็พากันกล่าวถึง "การสร้างแบรนด์" (Brand Building) กันจนกลายเป็นแฟชั่น เอะอะก็พูดถึงความสำคัญในการสร้างแบรนด์กันไ…
Read More
ธุรกิจแฟรนไซต์คืออะไร

ธุรกิจแฟรนไซต์คืออะไร

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ธุรกิจแฟรนไซส์ วิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจ โดยผ่านผู้ประกอบการอิสระที่เรียกว่า แฟรนไชส์ซี ส่วนทางบริ…
Read More
สร้างโอกาสทางธุรกิจ

สร้างโอกาสทางธุรกิจ

กลยุทธ์ทางการตลาด
    โอกาสทางธุรกิจกำลังเปิดกว้างให้คุณเข้ามาพัฒนาและขยายตัวทางธุรกิจ ในเรื่องการสร้างโอกาสทางธุรกิจจะช่วยคุณวิจัย กำหนด …
Read More