การจัดโปรโมชั่น

การจัดโปรโมชั่น

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การจะขายสินค้าให้ประสบผลสำเร็จเราต้องมีการทำโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสริมกับการขายเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านของคุณได้…
Read More
การเสนอการขาย

การเสนอการขาย

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การเสนอขาย คือการอธิบายให้ลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะได้รับ ตลอดจนการ…
Read More
เทคนิค กลยุทธ์สำหรับ ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจจัดจำหน่าย หรือธุรกิจการขาย

เทคนิค กลยุทธ์สำหรับ ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจจัดจำหน่าย หรือธุรกิจการขาย

กลยุทธ์ทางการตลาด
แนวความคิดใหม่ที่จะใช้ดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจจัดจำหน่าย หรือธุรกิจการขายก็ตาม จะใช้เพิ่มอีก 5M ซึ่งเป็นสิ…
Read More
การขายกับธุรกิจ SMEs

การขายกับธุรกิจ SMEs

กลยุทธ์ทางการตลาด
การสร้างงานใหม่ ธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นธุรกิจที่สร้างงานใหม่เพราะ เป็นการริเริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ทำธุรกิจของผู้ประกอบการ จึงถือได้…
Read More
เทคนิคเพื่อการขายกับลูกค้า

เทคนิคเพื่อการขายกับลูกค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
  ลูกค้าปรารถนาที่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ ลูกค้าคือที่มาของรายได้ แต่ไม่มีใครอยากจะรู้สึกว่าเป็นเพียงช่องทางสร้างรายได้ข…
Read More
10 ข้อ กลยุทธ์การชิงชัยในการขาย

10 ข้อ กลยุทธ์การชิงชัยในการขาย

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
กลยุทธ์การชิงชัยในการขายเพื่อจะนำมาใช้ในการชิงแชมป์ ก้าวสู่ความสำเร็จมีดังนี้ ต้องว่องไว กลยุทธ์การชิงชัยของนักขายต้องมีจุดมุ่งหมา…
Read More
จงขายผลประโยชน์ของสินค้ามากกว่าขายสินค้า

จงขายผลประโยชน์ของสินค้ามากกว่าขายสินค้า

กลยุทธ์ทางการตลาด
สำหรับผลประโยชน์ของสินค้านั้นนักขายสามารถที่จะพูดได้บ่อยๆ ในการขายดังนี้ ประหยัด เช่น เวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ เช่น ช่วยทำก…
Read More
การขายแบบสร้างสรรค์

การขายแบบสร้างสรรค์

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ในการเสนอขายแบบสร้างสรรค์นักขายจะต้องมีเอกลักษณ์ทีต้องมอง ดูความแตกต่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าทั้งในเรื่องของสินค้าและบริการ ซึ…
Read More
หลักการทำงานที่ดีด้วย สูตร 6 ส.

หลักการทำงานที่ดีด้วย สูตร 6 ส.

กลยุทธ์ทางการตลาด
สูตร 6 ส. เพื่อการทำงานที่ดีและต่อเนื่อง สม่ำเสมอ คือความส่ำเสมอและความมีสมาธิในการทำงาน ความสม่ำเสมอในการเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย …
Read More