การขายกับธุรกิจ SMEs

การขายกับธุรกิจ SMEs

กลยุทธ์ทางการตลาด
การสร้างงานใหม่ ธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นธุรกิจที่สร้างงานใหม่เพราะ เป็นการริเริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ทำธุรกิจของผู้ประกอบการ จึงถือได้…
Read More
10 ข้อ กลยุทธ์การชิงชัยในการขาย

10 ข้อ กลยุทธ์การชิงชัยในการขาย

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
กลยุทธ์การชิงชัยในการขายเพื่อจะนำมาใช้ในการชิงแชมป์ ก้าวสู่ความสำเร็จมีดังนี้ ต้องว่องไว กลยุทธ์การชิงชัยของนักขายต้องมีจุดมุ่งหมา…
Read More
การเสนอขายที่ดี

การเสนอขายที่ดี

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การเสนอขายที่ดี จะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 4 ประการ คือ ทำให้ผู้มุ่งหวังเชื่อถือให้ได้ โดยใช้เทคนิค 2 ประการ คือ 1. บุคลิกภาพของนัก…
Read More