เทคนิคเพื่อการขายกับลูกค้า

เทคนิคเพื่อการขายกับลูกค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
  ลูกค้าปรารถนาที่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ ลูกค้าคือที่มาของรายได้ แต่ไม่มีใครอยากจะรู้สึกว่าเป็นเพียงช่องทางสร้างรายได้ข…
Read More
10 ข้อ เพื่อการขายที่ประสบความสำเร็จ

10 ข้อ เพื่อการขายที่ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
เวลาที่เราไปใช้บริการสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เราในฐานะเป็นผู้ใช้บริการ ไม่ปรารถนาที่จะเห็นพฤติกรรมการใช้บริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่…
Read More