3มิติ การตลาด

3มิติ การตลาด

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
มิติที่ 1 คือ การซื้อ การขาย การไปตลาดเพื่อไปซื้อไปขายสินค้า ในฐานะผู้ประกอบการ หรือในฐานะผู้บริโภคก็ตาม เพราะการตลาดคือการตอบสนอง…
Read More
การจัดโปรโมชั่น

การจัดโปรโมชั่น

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การจะขายสินค้าให้ประสบผลสำเร็จเราต้องมีการทำโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสริมกับการขายเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านของคุณได้…
Read More
อาชีพพนักงานขาย

อาชีพพนักงานขาย

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
อาชีพพนักงานขาย ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความอิสระในการทำงานสูง แต่ก็มีความกดดันและความเครียดสูงเช่นกัน เพราะพนักงานขาย ต้องทำยอดข…
Read More
10 ข้อคิดสำหรับนักขายมืออาชีพ

10 ข้อคิดสำหรับนักขายมืออาชีพ

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
  "การเตรียมความพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของงานขายที่ประสบความสำเร็จ นักขายที่ดีต้องมีการวางแผนงานขาย ในการเข้าพบลูกค้า หรือโทรติด…
Read More
การเสนอการขาย

การเสนอการขาย

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การเสนอขาย คือการอธิบายให้ลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะได้รับ ตลอดจนการ…
Read More
หลักการตลาด 4P

หลักการตลาด 4P

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
      หลักการตลาด 4P (Nanosoft Marketing Series)      ปกติการวางแผนการตลาดโดยใช้ 4P กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยู่มากม…
Read More