การเสนอการขาย

การเสนอการขาย

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การเสนอขาย คือการอธิบายให้ลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะได้รับ ตลอดจนการ…
Read More
10 ข้อเพื่อฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์

10 ข้อเพื่อฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ใช้ความคิดตลอดเวลา   โดยตั้งคำถามและหาเหตุผลในคำตอบ ฝึกการคิดอย่างรอบด้าน ไม่ยึดติดแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเพียงด้านเดียว สลัดความคิดคร…
Read More
การขายกับธุรกิจ SMEs

การขายกับธุรกิจ SMEs

กลยุทธ์ทางการตลาด
การสร้างงานใหม่ ธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นธุรกิจที่สร้างงานใหม่เพราะ เป็นการริเริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ทำธุรกิจของผู้ประกอบการ จึงถือได้…
Read More
จงขายผลประโยชน์ของสินค้ามากกว่าขายสินค้า

จงขายผลประโยชน์ของสินค้ามากกว่าขายสินค้า

กลยุทธ์ทางการตลาด
สำหรับผลประโยชน์ของสินค้านั้นนักขายสามารถที่จะพูดได้บ่อยๆ ในการขายดังนี้ ประหยัด เช่น เวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ เช่น ช่วยทำก…
Read More
เทคนนิคเพื่อการขายขั้นเทพ ด้วยสูตร 5 ย.

เทคนนิคเพื่อการขายขั้นเทพ ด้วยสูตร 5 ย.

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
สูตร 5 ย. กับลูกค้าขณะที่ทำการขาย ยิ้มแย้ม ควรยิ้มแย้มแจ่มใส จะช่วยสร้างความประทับใจตลอดกาลให้กับบุคคลที่เราติดต่อได้อย่างดี ซึ่งผ…
Read More
สร้างโอกาสทางการตลาด ด้วยสูตร 4ท

สร้างโอกาสทางการตลาด ด้วยสูตร 4ท

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
4ท  5ย และ 6ส  เพื่อการขายแบบมืออาชีพ บ้านที่แข็งแรงขึ้นอยู่กับรากฐานและเค้าโครงที่แน่นหนาแข็งแรง นักขายที่เรียกว่ามืออาชีพนั้นแน่…
Read More