5 วิธีทำให้ธุรกิจบดบังรัศมีคู่แข่ง

5 วิธีทำให้ธุรกิจบดบังรัศมีคู่แข่ง

กลยุทธ์ทางการตลาด
วงการธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง คุณจึงควรมีกลยุทธ์ในการบดบังรัศมีคู่แข่ง การแข่งขันถือเป็นธรรมชาติของการทำธุรกิจ ซึ่งหากธุรกิจไหนน่า…
Read More
นักธุรกิจสำเร็จได้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้

นักธุรกิจสำเร็จได้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
กลยุทธ์ที่ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 8p คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  (Product Strategy) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ขั…
Read More