15 กลยุทธ์ทางการตลาด จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

15 กลยุทธ์ทางการตลาด จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

กลยุทธ์ทางการตลาด
การพัฒนาแคมเปญการตลาดให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายว่ายากแล้ว แต่ถ้าคุณเป็นนักวางแผนกลยุทธ์แล้วล่ะก็คุณย่อมรู้ดีว่านอกเหนือจากการออกแคมเปญก…
Read More
การเสนอขายที่ดี

การเสนอขายที่ดี

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การเสนอขายที่ดี จะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 4 ประการ คือ ทำให้ผู้มุ่งหวังเชื่อถือให้ได้ โดยใช้เทคนิค 2 ประการ คือ 1. บุคลิกภาพของนัก…
Read More