Blog

10 ข้อ เพื่อการขายที่ประสบความสำเร็จ

10 ข้อ เพื่อการขายที่ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
เวลาที่เราไปใช้บริการสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เราในฐานะเป็นผู้ใช้บริการ ไม่ปรารถนาที่จะเห็นพฤติกรรมการใช้บริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่…
Read More
หลักการทำงานที่ดีด้วย สูตร 6 ส.

หลักการทำงานที่ดีด้วย สูตร 6 ส.

กลยุทธ์ทางการตลาด
สูตร 6 ส. เพื่อการทำงานที่ดีและต่อเนื่อง สม่ำเสมอ คือความส่ำเสมอและความมีสมาธิในการทำงาน ความสม่ำเสมอในการเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย …
Read More
เทคนนิคเพื่อการขายขั้นเทพ ด้วยสูตร 5 ย.

เทคนนิคเพื่อการขายขั้นเทพ ด้วยสูตร 5 ย.

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
สูตร 5 ย. กับลูกค้าขณะที่ทำการขาย ยิ้มแย้ม ควรยิ้มแย้มแจ่มใส จะช่วยสร้างความประทับใจตลอดกาลให้กับบุคคลที่เราติดต่อได้อย่างดี ซึ่งผ…
Read More
สร้างโอกาสทางการตลาด ด้วยสูตร 4ท

สร้างโอกาสทางการตลาด ด้วยสูตร 4ท

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
4ท  5ย และ 6ส  เพื่อการขายแบบมืออาชีพ บ้านที่แข็งแรงขึ้นอยู่กับรากฐานและเค้าโครงที่แน่นหนาแข็งแรง นักขายที่เรียกว่ามืออาชีพนั้นแน่…
Read More
error: Content is protected !!