Blog

เทคนิคเพื่อการขายกับลูกค้า

เทคนิคเพื่อการขายกับลูกค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
  ลูกค้าปรารถนาที่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ ลูกค้าคือที่มาของรายได้ แต่ไม่มีใครอยากจะรู้สึกว่าเป็นเพียงช่องทางสร้างรายได้ข…
Read More
การหาเงินด้วยการขายสินค้า ให้ได้ใจลูกค้า

การหาเงินด้วยการขายสินค้า ให้ได้ใจลูกค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
เงิน ทุกคนอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น นี่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมโยงสินค้าและบริการของคุณเข้ากับการหาเงินหรื…
Read More
3 เหตุผลที่คนซื้อสินค้าของเรา -นักขายมืออาชีพ

3 เหตุผลที่คนซื้อสินค้าของเรา -นักขายมืออาชีพ

กลยุทธ์ทางการตลาด
มีหลายสาเหตุที่แตกต่างกันว่า ทำไมบางคนถึงซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ สิ่งที่คุณต้องรู้มากกว่านี้ก็คือว่าผู้คนซื้อเพราะเหตุผลของพวกเ…
Read More
ตั้งเป้าหมายการขายและทำให้สำเร็จ

ตั้งเป้าหมายการขายและทำให้สำเร็จ

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
นักขายระดับแนวหน้าเป็นผู้ที่มุ่งเน้นเป้าหมายอย่างจริงจัง ในทุกรายงานการศึกษาคุณภาพของการมุ่งเป้าหมาย ดูเหมือนว่า จะเชื่อมโยงกับควา…
Read More
เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ความกลัวนำไปสู่ข้อแก้ตัวที่จะไม่ขาย ขณะที่ความกลัวของคุณเพิ่มมากขึ้น คุณควรจะหาเหตุผลมาอธิบายในพฤติกรรมที่ไม่ออกไปขาย คุณจะสรรหาข้…
Read More
อุปสรรคต่อความสำเร็จในการขาย

อุปสรรคต่อความสำเร็จในการขาย

กลยุทธ์ทางการตลาด
มีอุปสรรคหลักๆ อยู่สองประเภทในการขายและปิดการขาย อุปสรรคนี้เกี่ยวข้องกับจิตใจ นั่นคือ ความกลัวความล้มเหลว และความกลัวการปฏิเสธ ควา…
Read More
10 ข้อ กลยุทธ์การชิงชัยในการขาย

10 ข้อ กลยุทธ์การชิงชัยในการขาย

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
กลยุทธ์การชิงชัยในการขายเพื่อจะนำมาใช้ในการชิงแชมป์ ก้าวสู่ความสำเร็จมีดังนี้ ต้องว่องไว กลยุทธ์การชิงชัยของนักขายต้องมีจุดมุ่งหมา…
Read More
การเสนอขายที่ดี

การเสนอขายที่ดี

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การเสนอขายที่ดี จะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 4 ประการ คือ ทำให้ผู้มุ่งหวังเชื่อถือให้ได้ โดยใช้เทคนิค 2 ประการ คือ 1. บุคลิกภาพของนัก…
Read More
จงขายผลประโยชน์ของสินค้ามากกว่าขายสินค้า

จงขายผลประโยชน์ของสินค้ามากกว่าขายสินค้า

กลยุทธ์ทางการตลาด
สำหรับผลประโยชน์ของสินค้านั้นนักขายสามารถที่จะพูดได้บ่อยๆ ในการขายดังนี้ ประหยัด เช่น เวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ เช่น ช่วยทำก…
Read More
การขายแบบสร้างสรรค์

การขายแบบสร้างสรรค์

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ในการเสนอขายแบบสร้างสรรค์นักขายจะต้องมีเอกลักษณ์ทีต้องมอง ดูความแตกต่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าทั้งในเรื่องของสินค้าและบริการ ซึ…
Read More
error: Content is protected !!