ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป windowasia.com

ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป windowasia.com

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ผู้เชี่ยวชาญด้าน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป หน้าต่างอลูมิเนียม หน้าต่างยูพีวีซี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ด้วยสินค…
Read More
New !!! แว่นตา AR ในอนาคต ใช้จอแบบ microLED

New !!! แว่นตา AR ในอนาคต ใช้จอแบบ microLED

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
Google ได้เปิดตัวแว่นตา AR เมื่อปี 2013 นั่นคือ Google Glass ซึ่งใช้เทคโนโลยีหน้าจอแบบ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) ถึงแม้ว่า …
Read More
3มิติ การตลาด

3มิติ การตลาด

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
มิติที่ 1 คือ การซื้อ การขาย การไปตลาดเพื่อไปซื้อไปขายสินค้า ในฐานะผู้ประกอบการ หรือในฐานะผู้บริโภคก็ตาม เพราะการตลาดคือการตอบสนอง…
Read More
การจัดโปรโมชั่น

การจัดโปรโมชั่น

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การจะขายสินค้าให้ประสบผลสำเร็จเราต้องมีการทำโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสริมกับการขายเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านของคุณได้…
Read More
การผลิตสินค้า หมายถึง

การผลิตสินค้า หมายถึง

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การผลิต หมายถึงการนำปัจจัยการผลิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมผสานกันให้เกิดสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (เพิ่มเติม…
Read More
ทำธุรกิจสปายังไงให้ประสบผลสำเร็จ

ทำธุรกิจสปายังไงให้ประสบผลสำเร็จ

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
“ธุรกิจสปาคือ ธุรกิจที่เปิดการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพเป็นหลัก เน้นปรับความสมดุลของร่า…
Read More
แบรนด์สินค้าคืออะไร?

แบรนด์สินค้าคืออะไร?

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ในยุคนี้ ใครต่อใครก็พากันกล่าวถึง "การสร้างแบรนด์" (Brand Building) กันจนกลายเป็นแฟชั่น เอะอะก็พูดถึงความสำคัญในการสร้างแบรนด์กันไ…
Read More