นักธุรกิจสำเร็จได้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้

นักธุรกิจสำเร็จได้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
กลยุทธ์ที่ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 8p คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  (Product Strategy) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ขั…
Read More
เทคนิค กลยุทธ์สำหรับ ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจจัดจำหน่าย หรือธุรกิจการขาย

เทคนิค กลยุทธ์สำหรับ ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจจัดจำหน่าย หรือธุรกิจการขาย

กลยุทธ์ทางการตลาด
แนวความคิดใหม่ที่จะใช้ดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจจัดจำหน่าย หรือธุรกิจการขายก็ตาม จะใช้เพิ่มอีก 5M ซึ่งเป็นสิ…
Read More