10 ข้อเพื่อฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์

10 ข้อเพื่อฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ใช้ความคิดตลอดเวลา   โดยตั้งคำถามและหาเหตุผลในคำตอบ ฝึกการคิดอย่างรอบด้าน ไม่ยึดติดแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเพียงด้านเดียว สลัดความคิดคร…
Read More
การเดาใจลูกค้าว่าคิดอะไร ต้องการอะไร

การเดาใจลูกค้าว่าคิดอะไร ต้องการอะไร

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ความต้องการเป็นลบ เป็นสถานการณ์ที่ไม่ชอบผลิตภัณฑ์ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นั้น หน้าที่ของนักการตลาดก…
Read More
การขายกับธุรกิจ SMEs

การขายกับธุรกิจ SMEs

กลยุทธ์ทางการตลาด
การสร้างงานใหม่ ธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นธุรกิจที่สร้างงานใหม่เพราะ เป็นการริเริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ทำธุรกิจของผู้ประกอบการ จึงถือได้…
Read More
เทคนิคเพื่อการขายกับลูกค้า

เทคนิคเพื่อการขายกับลูกค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
  ลูกค้าปรารถนาที่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ ลูกค้าคือที่มาของรายได้ แต่ไม่มีใครอยากจะรู้สึกว่าเป็นเพียงช่องทางสร้างรายได้ข…
Read More
การหาเงินด้วยการขายสินค้า ให้ได้ใจลูกค้า

การหาเงินด้วยการขายสินค้า ให้ได้ใจลูกค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
เงิน ทุกคนอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น นี่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมโยงสินค้าและบริการของคุณเข้ากับการหาเงินหรื…
Read More
3 เหตุผลที่คนซื้อสินค้าของเรา -นักขายมืออาชีพ

3 เหตุผลที่คนซื้อสินค้าของเรา -นักขายมืออาชีพ

กลยุทธ์ทางการตลาด
มีหลายสาเหตุที่แตกต่างกันว่า ทำไมบางคนถึงซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ สิ่งที่คุณต้องรู้มากกว่านี้ก็คือว่าผู้คนซื้อเพราะเหตุผลของพวกเ…
Read More
ตั้งเป้าหมายการขายและทำให้สำเร็จ

ตั้งเป้าหมายการขายและทำให้สำเร็จ

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
นักขายระดับแนวหน้าเป็นผู้ที่มุ่งเน้นเป้าหมายอย่างจริงจัง ในทุกรายงานการศึกษาคุณภาพของการมุ่งเป้าหมาย ดูเหมือนว่า จะเชื่อมโยงกับควา…
Read More
เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ความกลัวนำไปสู่ข้อแก้ตัวที่จะไม่ขาย ขณะที่ความกลัวของคุณเพิ่มมากขึ้น คุณควรจะหาเหตุผลมาอธิบายในพฤติกรรมที่ไม่ออกไปขาย คุณจะสรรหาข้…
Read More
อุปสรรคต่อความสำเร็จในการขาย

อุปสรรคต่อความสำเร็จในการขาย

กลยุทธ์ทางการตลาด
มีอุปสรรคหลักๆ อยู่สองประเภทในการขายและปิดการขาย อุปสรรคนี้เกี่ยวข้องกับจิตใจ นั่นคือ ความกลัวความล้มเหลว และความกลัวการปฏิเสธ ควา…
Read More
10 ข้อ กลยุทธ์การชิงชัยในการขาย

10 ข้อ กลยุทธ์การชิงชัยในการขาย

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
กลยุทธ์การชิงชัยในการขายเพื่อจะนำมาใช้ในการชิงแชมป์ ก้าวสู่ความสำเร็จมีดังนี้ ต้องว่องไว กลยุทธ์การชิงชัยของนักขายต้องมีจุดมุ่งหมา…
Read More