สร้างโอกาสทางการตลาด ด้วยสูตร 4ท

4ท  5ย และ 6ส  เพื่อการขายแบบมืออาชีพ

บ้านที่แข็งแรงขึ้นอยู่กับรากฐานและเค้าโครงที่แน่นหนาแข็งแรง นักขายที่เรียกว่ามืออาชีพนั้นแน่นอนที่สุดคือพื้นฐานการขาย ก็จะต้องดีด้วยเช่นกัน ข้อเขียนที่ผู้เขียนนำเสนอนี้ขุดขึ้นมาเพื่อตอกย้ำนักขายที่เป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จให้กับเพื่อนนักขายวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะได้สกัดจุดบอดของตน และมุ่งสู่การเป็นนักขายในอนาคตอันใกล้ ด้วยสูตร 4ท  5ย และ 6ส   ของการขายแบบมืออาชีพ เพื่อความสำเร็จบนเส้นทางการขาย ดังนั้น

4ท. ดำเนินการขายแบบมืออาชีพ

 1. เทคนิค

จะขายให้ดีได้นั้นต้องมีเทคนิค สิ่งต่อไปนี้ที่นักขายพึงตระหนักไว้คือ

เทคนิคการพูด การพูดคือส่วนหนึ่งของชีวิต  การพูดมีทั้งดีและไม่ดี แต่การพูดที่ดีนั้นมีความสำคัญมาก เพราะการพูดที่ดีจะทำให้ผู้พูดมีแต่คนรัก ไม่มีคนเกลียด  มีแต่คนให้ความเมตตา แม้ไม่มีเงินก็สามารถทำให้มีเงินได้ มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสำเร็จ เพราะฉะนั้นเราควรพูดแต่สิ่งที่ดีๆ  ควรคิดทุกครั้งก่อนที่จะพูด เพราะถ้าพูดแล้วทั้งดีและไม่ดีแก้ไขอะไรไม่ได้ แล้วการพูดที่ดีนั้นเป็นอย่างไร? มีหลักการอย่างไร?

เทคนิคการพูดที่ดีนั้น  ต้องพูดเป็น  มีหลักการพูด ง่ายๆ คือ

 1. พูดให้มีเนื้อหาสาระ เชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ พูดแล้วทำให้ผู้ฟังเกิดกำลังใจ มีความหวัง

รู้สึกดี  สดชื่น  สมหวัง

 1. มีความตั้งใจ จริงใจในการพูด น้ำเสียงในการพูดนั้นต้องแสดงออกถึงความจริงใจ สุภาพ

อ่อนโยน ดังชัดเจน  ตั้งใจที่จะให้ความรู้ที่มีเนื้อหาสาระดี

 1. มีความเข้าใจผู้ฟัง ผู้ที่เราจะพูดด้วย หากเรามีความเข้าใจผู้ฟังว่าต้องการอะไร ผู้พูดมีเจตนา

ดี การพูดนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

 1. การพูดที่ดีนั้นต้องให้เกียรติผู้ฟังเสมอ กริยาท่าทาง การพูดให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นการ

สร้างความเป็นมิตร สร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

หลักการทั้ง 4 ข้อนี้เป็น หลักการการพูด ที่ดีที่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ตามมาอย่างมากมาย  ทำให้ผู้พูดมีเสน่ห์ ทำให้เกิดความสำเร็จตามที่ผู้พูดต้องการ  การพูดที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิต   การพูดที่ดีนั้นเป็นศิลปะที่ต้องฝึกฝน หมั่นพูดแต่เรื่องที่ดีๆ ชีวิตก็จะดีมีความสุข

เทคนิควิธีการสาธิตการขาย  มืออาชีพจะขายได้ต้องรู้วิธีการและเทคนิคการสาธิตสินค้าสำหรับสินค้าที่ต้องการสาธิต หรือสามารถอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ในสินค้าที่ไม่ต้องสาธิต สำหรับสินค้าที่ต้องสิตก่อนนั้นเพื่อนนักขายจะต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว มีคุณค่า ไม่ซับซ้อน การตัดสินใจซื้อจะมีเหตุผลที่ต่างกัน เช่น บางท่านถือเอาความประหยัดเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ บางท่านถือเอาความรวดเร็วเป็นเกณฑ์

เทคนิคการปรับตัว การขายที่ดีนักขายมืออาชีพนั้นจะต้องมียุทธวิธีและเทคนิคอื่นๆ ผสมนอกเหนือจากเทคนิคการพูด เทคนิคการสาธิตหรืออธิบายการขาย แล้วยังมีเทคนิคการปรับตัวให้เข้ากลับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

เทคนิคการปิดการขายที่หนักแน่น กล้าหาญแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนที่นักขายจะต้องมีความเชื่อมั่นและจริงใจ

2.ทฤษฎีการขาย

นักขายมืออาชีพต้องเสนอขายอย่างมีหลักการคือจะต้องมีความรู้และความสามารถต่อไปนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของตนเอง
 • ความเข้าใจในพฤติกรรม ความต้องการและการตัดสินใจของผู้บริโภค
 • ความรู้และความสามารถในทางจิตวิทยาในการสื่อสารทั้งภาษาคำพูดและภาษาท่าทาง
 • ความรู้ความสามารถในการดำเนินการขายแบบขั้นตอน
 • ความรู้จักควบคุมตนเองให้ทำงานตามแผนการ เพื่อให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายได้

3. ท่าทางที่ดี

นักขายมืออาชีพจะต้องมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ ในท่วงทีอิริยาบถที่ปรากฏต่อสายตาบุคคลภายนอก  เริ่มตั้งแต่

 1. การยืน
 2. การเดิน
 3. การนั่ง
 4. การวางตัว
 5. การแต่งกาย
 6. การพูด
 7. การแสดงการขาย

4. ทำอย่างทุ่มเท

นักขายที่ประสบความสำเร็จอาศัย 2 สิ่งที่สำคัญคือ ใช้มันสมองในการวางแผนก่อนการทำงาน และใช้สองเท้าสำหรับก้าวเข้าหาลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขายควบคู่กันไป โดยการทำงานขายอย่างทุ่มเท อย่างอุทิศชีวิตเพื่อเป้าหมายรายได้ ตำแหน่ง ความสำเร็จ สิ่งที่พอจะบอกได้ว่านักขายมืออาชีพนั้นทุ่มเมหรือไม่นั้นสิ่งที่พอจะสังเกตได้นั้นคือ

 1. ออกพบลูกค้ามากกว่าที่บริษัทกำหนด
 2. การรู้จักบริหารเส้นทางและบริหารเวลาในการขาย โดยการพบลูกค้าจำนวนรายมากที่สุดในระยะเวลาอันจำกัด
 3. การพบลูกค้าได้ตามแผนการรายวัน/สัปดาห์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!