Blog

ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป windowasia.com

ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป windowasia.com

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
ผู้เชี่ยวชาญด้าน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป หน้าต่างอลูมิเนียม หน้าต่างยูพีวีซี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ด้วยสินค…
Read More
New !!! แว่นตา AR ในอนาคต ใช้จอแบบ microLED

New !!! แว่นตา AR ในอนาคต ใช้จอแบบ microLED

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
Google ได้เปิดตัวแว่นตา AR เมื่อปี 2013 นั่นคือ Google Glass ซึ่งใช้เทคโนโลยีหน้าจอแบบ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) ถึงแม้ว่า …
Read More
แผนการตลาดออนไลน์

แผนการตลาดออนไลน์

กลยุทธ์ทางการตลาด
แผนการตลาด คือสิ่งสำคัญที่สุดของการทำธุรกิจ หากเราไม่มีแผนการตลาดที่ดีไม่มีการวางแผนไม่มีเป้าหมายที่กำหนด อนาคตในธุรกิจออนไลน์นั้น…
Read More
3มิติ การตลาด

3มิติ การตลาด

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
มิติที่ 1 คือ การซื้อ การขาย การไปตลาดเพื่อไปซื้อไปขายสินค้า ในฐานะผู้ประกอบการ หรือในฐานะผู้บริโภคก็ตาม เพราะการตลาดคือการตอบสนอง…
Read More
สร้างโอกาสธุรกิจ

สร้างโอกาสธุรกิจ

กลยุทธ์ทางการตลาด
การที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้นั้นคือ การเริ่มสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับตัวเอง การมองไปที่ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ว่ามีข้อดีและข้อเสี…
Read More
การจัดโปรโมชั่น

การจัดโปรโมชั่น

กลยุทธ์ทางการตลาด, เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การจะขายสินค้าให้ประสบผลสำเร็จเราต้องมีการทำโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสริมกับการขายเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านของคุณได้…
Read More
การผลิตสินค้า หมายถึง

การผลิตสินค้า หมายถึง

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การผลิต หมายถึงการนำปัจจัยการผลิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมผสานกันให้เกิดสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (เพิ่มเติม…
Read More
error: Content is protected !!